Akreditace

Od 6.10.2021 je společnost ProfiEduca s.r.o. akreditovanou institucí MŠMT pod č.j. MSMT-21392/2021-5.

Akreditované vzdělávací programy

č.j. MSMT-21392/2021-3-750:

Formativní hodnocení dětí a žáků - webinář

Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku - webinář

č.j. MSMT-27478/2021-4-916:

Zákon o pedagogických pracovnících - webinář

Zákoník práce a jeho specifika ve školství - webinář

Financování škol a školských zařízení a související problematika odměňování - webinář

Financování škol aktuálně - webinář

FKSP pro školy - webinář

Veřejné zakázky ve školství - webinář