Akreditace

Od 6.10.2021 je společnost ProfiEduca s.r.o. akreditovanou institucí MŠMT pod č.j. MSMT-21392/2021-5.

Akreditované vzdělávací programy

MSMT-21392/2021-3-750:

Formativní hodnocení dětí a žáků - webinář

Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku - webinář

MSMT-27478/2021-4-916:

Zákon o pedagogických pracovnících - webinář

Zákoník práce a jeho specifika ve školství - webinář

Financování škol a školských zařízení a související problematika odměňování - webinář

Financování škol aktuálně - webinář

FKSP pro školy - webinář

Veřejné zakázky ve školství - webinář

MSMT-5635/2022-4-436:

Pracovní doba ve školách a škoslkých zařízeních - webinář

Školský zákon a novely školských předpisů - webinář

Příprava ke konkurznímu řízení pro uchazeče na místa ředitelů škol a školských zařízení - webinář

Práva a povinnosti účastníků vzdělávání - webinář

Rozpočet školy - webinář

Alternativní zdroje financování ve školství - webinář

Pedagogická intervence - její financování a vykazování - webinář

Financování nepedagogické práce - webinář

Efektivníkomunikace mezi školou a rodinou - webinář

Inkluze - společné vzdělávání . webinář

Asistent pedagoga - jak efektivně spolupracovat s asistentem pedagoga - webinář

Projektové vyučování v praxi - webinář